diagram1.png

Cirkeldiagram som visar den branschvisa fördelningen av de åländska företagen