diagram1.png

En liten andel av företagen ingår i en koncern, men deras andel av löner och omsättning är stor