diagram1.png

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i juni 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.