diagram1.png

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården