diagram2.png

Linjediagram som visar utvecklingen av företag och sysselsatta sedan år 2000