diagram3.png

Linjediagram som visar utvecklingen av nystartade samt nedlagda företag på Åland