diagram4.png

Linjediagram som visar antalet konkurser, samt den berörda personalen, på Åland