diagram.png

Inflationen fortsättningsvis högre i Sverige, än på Åland och i Finland