diagram.png

Inflationen ökar på Åland, efter en tids nedgång