diagram.png

Inflationstakten i Sverige håller sig på en högre nivå än på Åland och i Finland