diagram.png

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder februari 2018 - januari 2019