diagram.png

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder mars 2018 - februari 2019