diagram.png

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder maj 2018 - april 2019