ekolog12_2018.png

Farligt avfall per capita håller sig på en låg nivå