ekolog12.png

Stapeldiagram som visar mängden farligt och icke-farligt avfall per capita