ekolog13.png

Stapeldiagram som visar det beräknade koldioxidutsläppet från försäljningen av de vanligaste oljeprodukterna