elever_hemdunderv._hosten_2012-2019.png

Antal elever med hemundervisning höstterminerna 2012-2019