familj2018dia1.png

Antal hushåll och personer i hushållen efter hushållens storlek 2018