fastighetsoverlatelser19dia2.png

Köpesumma för fastighetsöverlåtelser 2002-2019