fastighetsoverlatelser19dia3.png

Medelvärde för överlåtna småhustomter 2019