fastighetsoverlatelser19dia4.png

Medelpris för överlåtelser av bebyggda fritidsfastigheter 2002-2019