figur1.png

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2020