figur2.png

Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2020 efter kön