figur3.png

Cirkeldiagram som visar andelen av olyckorna som resulterar i personskada eller dödsfall efter olyckstyp