figur_den_genomsnittliga_totalfortjansten_ar_2002-2016_efter_kon

Figur: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2016 efter kön