figur_sj_2017_2.png

Ålands andel av passagerartrafiken på utlandet på finländska hamnar 2000-2017