flyttning2018dia4.png

Nettoflyttning 2018 efter ålder och kön