flyttning2019dia1.png

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.