flyttning2019dia7.png

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.