genomsnittlig_totalfortjanst_per_manad.png

Den genomsnittliga totallönen år 2018 efter kön och sektor.