genomsnittlig_totallon_2017.png

Den genomsnittliga totallönen år 2017 efter kön och sektor.