inkvarteringjul21dia1.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.