inkvarteringjul21dia3.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.