inkvarteringjul21dia4.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.