inkvarteringjul21dia5.png

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.