invanare2016dia1.png

Antal invånare31.12.2016 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2015