invanare2017dia1.png

Tabellen visar att antalet kvinnor på Åland i slutet av 2017 var 14769 meden männen uppgick till 14720 personer.