invanare2017dia2.png

Diagrammet visar att befolkningsmängden ökade i nio kommuner och sjönk i sex under 2017.