invanare2017dia3.png

I Mariehamn och på landsbygden ökade befolkningen 2017, men i skärgården minskade den.