invanare2017dia4.png

Under tiden 2000-2017 har befolkningen ökat i 11 kommuner och minskat i fem.