invanare2018dia1.png

Antal invånare 31.12.2018 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2017