invanare2018dia3.png

Årlig befolkningsförändring efter region 2000-2018