invanare2019dia1.png

Antal invånare 31.12.2019 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2018