invanare_efter_fodelseort_och_sprak_2017.jpg

Tabellen visar att invånare födda utom Norden har ökat mest från 2016 till 2017.