jamstalldhetsbilaga2020dia1.png

Antal kvinnor per 100 män i befolkningen efter kommun 2018