jamstalldhetsbilaga2020dia2.png

Könsfördelning bland de sysselsatta efter arbetsställets kommun 2016