jamstalldhetsbilaga2020dia4.png

Andel klienter fyllda 65 år i den kommunala äldreomsorgen av befolkningen i samma ålder efter kommun och kön 2018