jamstalldhetsbilaga_a.png

Tabellens innehåll beskrivs i texen i anslutning till tabellen