kombokslut1_2016_diagram.png

Nyckeltal för alla kommuner sammanlagt