konjunkturindikatorer_2017_omsattnings-_och_lonetillvaxt.png

Omsättningen och lönesumman i det privata näringslivet (löpande penningvärde). Procentuell tillväxt januari 2015 – december 2017